1. Thanh toán bằng tiền mặt:

– Khách hàng tiến hành thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng của Quảng Thanh hoặc nhân viên bưu điện ngay khi nhận được hàng.

– Hoặc khách hàng đến trực tiếp các cửa hàng, đại lý của công ty để nhận hàng và thanh toán ngay tại cửa hàng, đại lý đó.

2. Thanh toán bằng chuyển khoản:

– Chủ tài khoản: Đặng Đình Hiệu

– Số tài khoản: 032704060034378

– Mở tại: Ngân hàng quốc tế VIB chi nhánh Hải Phòng